• Cenník služieb ATC (SK029)

   

  Študenti v rámci projektu IT Akadémia majú úspešnú certifikáciu bezplatne.

   

  Ceny sú s 20 % DPH, okrem ceny za školenie.

  Pri poskytnutí školenia nie sme platcom DPH.
  Školenie pre daný modul sa otvára pri počte 6 a viac záujemcov.

  Možnosť dohodnúť individuálne ceny pre organizované skupiny 20 a viac záujemcov.
  Pri absolvovaní školenia v ATC pri FRI UNIZA máte nárok na zľavu 20 % z ECDL Quatro resp. ECDL SET.

  1 modul / osoba

  • 5 vyučovacích hodín

  70 €

  študenti UNIZA bez školenia v ATC

  ECDL Quatro

  • index Quatro
  • certifikát
  • 4 testy
   

  104 €

  študenti UNIZA bez školenia v ATC

  ECDL SET

  • index Profile
  • certifikát
  • 4 testy Base
  • 3 testy Standard

  108 €

  bez školenia v ATC

  ECDL Quatro

  • index Quatro
  • certifikát
  • 4 testy
   

  156 €

  bez školenia v ATC

  ECDL SET

  • index Profile
  • certifikát
  • 4 testy Base
  • 3 testy Standard